Lönehantering

Lönehantering är för många företagare både komplicerat och svårt. Men lönehantering är i själva verket ganska lätt. Det finns många guider och program som hjälper dig med alla olika skattesatser.

LönehanteringDet som oftast gör lönerna svåra är

  • Provisioner
  • Bonusar
  • Milersättningar
  • Reseersättningar
  • Måltidsersättningar
  • Utlägg
  • Traktamenten
  • Olika löneförmåner

Om du ska betala ut en lön utan någon av ovannämnda komplikationer kan man lite förenklat säga att du ska betala 30% i sociala avgifter och ytterligare ca 30% i kommunalskatt.

 

Sociala avgifter

För att göra det lite krångligare så erhåller du en rabatt på den sociala avgiften om den anställda är 25 år eller yngre. Om sådant är fallet betalar du ca 15 % i stället för 30%

 

Kommunalskatt

Kommunalskatten bestäms beroende på i vilken kommun eller vilken församling den anställda är mantalsskriven på.

 

Kyrkoskatt

En procent av den sociala avgiften går till kyrkan om man inte valt att gå ut. Om den anställda inte är med i kyrkan betalar man alltså 1% mindre i skatt.

Det ska självklart styrkas med ett a-skatte bevis som den anställda själv får från skatteverket eller ladda ner från skatteverkets hemsida.

 

För att göra ett lätt räkneexempel

Om den totala lönekostnaden för en anställd ska vara 30´000 kr drar du först av 30% i sociala avgifter. Då är det 21000 kr kvar vilket är den anställdas brutto lön. Efter det försvinner 30% på de 21000 kronorna i kommunalskatten. Då är det kvar 14700 kr vilket är den anställdas netto lön (det den får in på kontot).

 

Om du betalar för lite respektive för mycket i kommunalskatt kommer den anställda få betala eller få tillbaka på deklarationen.

 

De 15300 kronorna som du ska betala i skatt ska sättas in på ditt skatte konto. Det gör du genom att betala in dem på bankgiro nr 5050-1055 med ett OCR nummer som du kan räkna ut på den här sidan. Du ska även förklara för skatteverket hur du har räknat på en skattedeklaration som normalt ska vara hos skatteverket den 12 månaden efter att lönen betalades ut.

Om du blir sen med skattedeklarationen får du en straffavgift på mellan 500 och 2000 kr. Du får normalt en färdig skattedeklaration från ditt löneprogram. Du kan även lägga in din skattedeklaration elektroniskt med hjälp av e-legitimation på skatteverkets hemsida.